ISBN: 9789490128173

Bosch en Bruegel als BOSCH. Kunst over kunst bij Pieter Bruegel (c. 1528-1569) en Jheronimus Bosch (c. 1450-1516)

Matthijs Ilsink

ISBN: 9789490128173

Bosch en Bruegel als BOSCH. Kunst over kunst bij Pieter Bruegel (c. 1528-1569) en Jheronimus Bosch (c. 1450-1516)

Matthijs Ilsink

Description

 Waar een stage op het prentenkabinet van Museum Boijmans Van Beuningen toe

kan leiden. In 1997 controleerde ik daar als student Kunstgeschiedenis uit Nijmegen

de gegevens op de handgeschreven inventariskaart van Het uilennest  en zette

deze over in een computerbestand. Nu figureert dezelfde tekening van Jheronimus

Bosch in een prominente rol in dit boek. In de periode sinds die allereerste kennismaking

is 2001 een bijzonder jaar geweest, waarin het Boijmans een tentoonstelling

organiseerde zowel over Jheronimus Bosch als over Pieter Bruegel. Bij beide

expo sities was ik als assistent-conservator betrokken. Jos Koldeweij vroeg mij te

assisteren bij de voorbereiding van de Bosch-tentoonstelling, in eerste instantie

voor het tekeningengedeelte. Ik had immers die stage gelopen. Van het een komt

het ander en Pieter Bruegel diende zich aan. Manfred Sellink, destijds conservator

bij Museum Boijmans en verantwoordelijk voor de Bruegelexpositie, werd

benoemd bij de Brugse Musea. Mij werd de kans geboden om de laatste fase van

het Bruegelproject te organiseren en de werken naar New York te begeleiden, waar

deze in The Metropolitan Museum of Art werden getoond. Ik ben Jos Koldeweij,

Manfred Sellink en Chris Dercon, destijds directeur van Museum Boijmans Van

Beuningen zeer dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij stelden. Die tijd, met

Bernard Vermet, met AVL-Ville en 11 september was vormend. Niet in de laatste

plaats omdat ik toen Monica Marchesi ontmoette...

Read more
Details
Artist(s)
Bosch, Hieronymus; Pieter Bruegel
Publisher
Uitgeverij Orange House
Year
2009
Language(s)
Dutch
Pages
406
Size
Digital
Illustrations
Public Note

© 2009 Matthijs Ilsink

Loading...